person_outline
search

Toon items op tag: voorkomen

Var-verklaring

De situatie kan zich voordoen dat u zichzelf als ZZP'er beschouwt en uw opdrachtgever idem dito, maar dat de belastingdienst of de uitvoeringsinstantie uw relatie beschouwd als een arbeidsrelatie.
Om dit te voorkomen kunt u bij de belastingdienst een zogenaamde VAR (verklaring Arbeidsrelatie) aanvragen. Dit hoeft u niet te doen, maar als er twijfels zijn is dit wel verstandig.
Ook kan uw mogelijke opdrachtgever vragen of u een VAR verklaring heeft, zodat hij later niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
Aanvullende voorwaarden naast degene die hierboven zijn genoemd zijn:

  • U besteedt minstens 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • U besteedt minstens 50% van de tijd dat u werkt aan de onderneming.

Iemand die dus een dag voor zichzelf werkt en vier dagen in dienst is, is geen ondernemer.
Het een en ander kan ook gevolgen hebben voor de betaling van inkomstenbelasting. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

Aanbesteding overheid

Het kan voorkomen dat een aanbesteding niet door een bedrijf wordt uitgeschreven, maar de overheid. In dat geval kan het al dan niet kunnen deelnemen aan de aanbesteding gebonden zijn aan een aantal strikte voorwaarden. Let er voor op dat u deze voorwaarden eerst opvraagt alvorens in te schrijven. Hou er ook rekening mee dat de werking en de betalingstermijn die de overheid mag en dus kan hanteren aanzienlijk kunnen verschillen dan wanneer u gewoon voor een normaal bedrijf aan de slag gaat.

Incidentele baten

Zijn baten ( opbrengsten ) die maar een enkele keer voorkomen, zoals opbrengsten die voorvloeien uit een natuurramp of dingen die heel weinig gebeuren, incidenten.

Financiële instrumenten

Alle posten die op de balans voorkomen die een verplichting of een recht vormen om liquide middelen te leveren of te mogen ontvangen. Met al deze posten op de balans is ook voor buitenaf de mate van risico’s duidelijk.

Europees en Mededingingsrecht

In het mededingingsrecht worden de regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat er een gezonde mededinging tussen bedrijven mogelijk blijft. Om te voorkomen dat de concurrentie wegvalt mag er in één bepaalde markt niet één overheersende partij zijn. Ook wordt gecontroleerd of staatssteun aan bepaalde bedrijven niet bijdraagt aan oneerlijke concurrentie. In Nederland is de mededinging op Europees niveau geregeld. Er bestaat dan ook een Europese Autoriteit voor Mededingingszaken.

Abonneren op deze RSS feed