person_outline
search

Toon items op tag: gevolgen

Var-verklaring

De situatie kan zich voordoen dat u zichzelf als ZZP'er beschouwt en uw opdrachtgever idem dito, maar dat de belastingdienst of de uitvoeringsinstantie uw relatie beschouwd als een arbeidsrelatie.
Om dit te voorkomen kunt u bij de belastingdienst een zogenaamde VAR (verklaring Arbeidsrelatie) aanvragen. Dit hoeft u niet te doen, maar als er twijfels zijn is dit wel verstandig.
Ook kan uw mogelijke opdrachtgever vragen of u een VAR verklaring heeft, zodat hij later niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
Aanvullende voorwaarden naast degene die hierboven zijn genoemd zijn:

  • U besteedt minstens 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • U besteedt minstens 50% van de tijd dat u werkt aan de onderneming.

Iemand die dus een dag voor zichzelf werkt en vier dagen in dienst is, is geen ondernemer.
Het een en ander kan ook gevolgen hebben voor de betaling van inkomstenbelasting. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

Naijleffecten

Als er over een verstreken periode en correctiebericht wordt uitgebracht, kunnen hier gevolgen door ontstaan voor latere tijdperiodes. De gevolgen kunnen zijn dat er in latere tijdsperiodes ook correctieberichten uitgebracht moeten worden.

Ontslagvergoeding

Een financiële bijdrage die de werknemer ontvangt van de werkgever om de negatieve gevolgen van zijn ontslag te kunnen compenseren. Deze kan worden afgesproken onderling, maar ook via de rechter worden bepaald.

I.C.T.- en computerrecht

Bij het ontstaan van de computer in 1946 en de snelle ontwikkeling daarvan de laatste tientallen jaren bleef het computerrecht in het algemeen achter. De laatste jaren is wel duidelijk geworden dat vanuit juridisch oogpunt er nieuwe definities nodig zijn om de computer en zijn gevolgen in ons rechtssysteem op te kunnen nemen. Bijvoorbeeld: “Wat een kraker van computersystemen doet is dat nou hetzelfde als huisvredebreuk?”

Bestuursrecht

Om zaken binnen Nederland ordelijk te laten verlopen is er een openbaar bestuur ingesteld. Hierbij kan gedoeld worden op het landelijk bestuur, maar ook provinciaal of plaatselijk zijn er bestuurders aangesteld. Wat zij wel en niet mogen wordt geregeld in het Bestuursrecht. Onder het bestuursrecht valt onder andere het uitgeven van vergunningen. Een beslissing vanuit het bestuursrecht genomen heeft altijd gevolgen voor alle burgers binnen de werkingssfeer van dat bestuursrecht.

Abonneren op deze RSS feed