person_outline
search

Toon items op tag: betaling

Var-verklaring

De situatie kan zich voordoen dat u zichzelf als ZZP'er beschouwt en uw opdrachtgever idem dito, maar dat de belastingdienst of de uitvoeringsinstantie uw relatie beschouwd als een arbeidsrelatie.
Om dit te voorkomen kunt u bij de belastingdienst een zogenaamde VAR (verklaring Arbeidsrelatie) aanvragen. Dit hoeft u niet te doen, maar als er twijfels zijn is dit wel verstandig.
Ook kan uw mogelijke opdrachtgever vragen of u een VAR verklaring heeft, zodat hij later niet voor vervelende verrassingen komt te staan.
Aanvullende voorwaarden naast degene die hierboven zijn genoemd zijn:

  • U besteedt minstens 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • U besteedt minstens 50% van de tijd dat u werkt aan de onderneming.

Iemand die dus een dag voor zichzelf werkt en vier dagen in dienst is, is geen ondernemer.
Het een en ander kan ook gevolgen hebben voor de betaling van inkomstenbelasting. Kijk hiervoor op de site van de belastingdienst.

Surseance van betaling

Uitstel van betaling van schulden dat bij wet geregeld is. Dit dient meestal als een voorstadia van faillissement, maar dat is het nog niet. Bij een surseance van betaling krijgt de ondernemer de kans om te laten zien dat hij binnen afzienbare tijd weer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Stromannen

Dit zijn mensen die, meestal tegen een goede betaling, handelen met geld in naam van een grote organisatie of een andere persoon, om bijvoorbeeld een grotere machtspositie te verwerven.

Beklemmingsrecht

Dit recht van beklemming geeft een ondernemer, agrariƫr het recht om tegen een betaling landerijen altijddurend te mogen blijven gebruiken.

Factuurstelsel

In een factuurstelsel is het verplicht om een tijdstip van betaling op een factuur te zetten met betrekking tot de betaling van btw. Dit tijdstip is gekoppeld aan de datum van uitgifte of wanneer deze uiteindelijk uitgegeven had moeten worden.

PFP

Pay for Performance, dit is een vorm van salaris betaling, waar de vergoeding wordt uitgekeerd aan de hand van het leveren van de afgesproken activiteiten. Meestal vallen deze activiteiten onder het in-role gedrag en dat wil zeggen dat dit gedrag is vast gelegd in de functieomschrijving.

MUP

Met Uitgestelde prestatieplicht: een arbeidsovereenkomst waarbij werkgever en werknemer overeengekomen zijn dat er alleen gewerkt wordt wanneer de werknemer wordt opgeroepen en dat er alleen betaling geschied nadat er gewerkt is.

Insolventie, faillissementsrecht en surseance

Dit recht wordt meestal toegepast bij bedrijven die niet langer in staat zijn hun schulden te betalen. Zij kunnen dan uitstel van betaling aanvragen bij de rechtbank, die hen dan failliet kan verklaren. Hoe dit in zijn werk gaat is vastgelegd in het faillissementsrecht. Als hierdoor een onderneming zijn productie moet staken moet een onderneming worden geliquideerd. Gewoonlijk wordt er een curator aangesteld om de bezittingen om te zetten in geld.

Incassorecht

Als een burger of rechtspersoon een dienst of een goed heeft afgenomen wordt hiervoor gewoonlijk in een overeenkomst een betaling voor afgesproken. Wat kan de leverancier nou doen als er niet betaald wordt ? We bevinden ons dan op het gebied van het Incassorecht. Een leverancier kan niet zelf zomaar alle rechtsmiddelen toepassen als bijvoorbeeld het weghalen van goederen bij de betreffende burger. Dit moet worden gedaan door een deurwaarder na toestemming van een rechtbank.

Abonneren op deze RSS feed