Connovatieve definitie

Overige begrippen

Deze definitie geeft de betekenis van een begrip of grootheid aan. Hoe dit begrip of de grootheid berekent moet worden staat los van deze definitie