Behoedzaamheidsreserve

Overige begrippen

Een gedeelte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds dat door het Rijk gereserveerd wordt voor de uitlichting uit het gemeentefonds wegens verwachte onderuitputting van rijksuitgaven.