Passiva

Onderneming

Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( credit ) van de balans worden vermeld.