person_outline
search

Financiële vaste activa

Onderneming

Vaste activa die bedoeld zijn om invloed uit te kunnen oefen binnen andere ondernemingen. Deze kunnen bestaan uit; aandelen, deelnemingen in andere ondernemingen en andere financiële vorderingen.