Bedrijfslasten

Onderneming

Dit zijn bedragen die uiteindelijk van de brutowinst afgehaald moeten worden. Het zijn namelijk kosten opkomen bij de uitvoering van normale bedrijfsactiviteiten. Voorbeelden zijn lonen, kostprijs en afschrijvingen.