Balansverkorting

Onderneming

Het bewust weglaten van balansposten op de balans. Hierdoor zullen ratio’s die aan de hand van de balans worden berekent worden verbeterd. Eigenlijk zonnig gebracht, maar vaak gebruikt.