Balansposten

Onderneming

De posten die op een balans horen. De namen van alle activa en passiva. Een balanspost is eigenlijk een uitleg van het bedrag dat op de balans staat.