Balansbegrippen

Onderneming

Balansbegrippen zijn, net als het woord eigenlijk al zegt, begrippen die betrekking hebben op een balans, je vindt ze terug op de balans of in de uitleg ervan.