person_outline
search

Merkrecht, auteursrecht en IE

Juridisch

Hierin worden de regels vastgelegd die gaan over het geestelijke eigendom van iets. Het betreft hier geen tastbaar product maar kan slaan op een tekst, een liedje of een merk en dergelijke. Men kan dan spreken van Intellectueel Eigendom (IE). In dit Recht wordt o.a. geregeld hoe lang er sprake is van IE. Op basis van dit recht kan iemand een vergoeding vragen voor het gebruik van zijn IE.