person_outline
search

Boekhouding

Margeregeling

Boekhouding Een regeling om het voor handelaren in vooral antiek mogelijk te maken de btw in mindering te brengen ook al is deze niet gefactureerd, dit kan omdat ze deze meestal van btw vrijgesteld mensen kopen en dus bij aanschaf geen btw betalen. Lees verder

Nettoverlies

Boekhouding Het geld van een onderneming dat overblijft nadat alle rekeningen zijn betaald en alle kosten van de baten zijn af gehaald. Wanneer dit saldo negatief is spreken we van een netto verlies. Lees verder

Opbrengst verkopen

Boekhouding Opbrengst voor aftrek van rabatten, dit zijn speciale standaard kortingen die een handelaar krijgt, dus eigenlijk de opbrengst van de tussenhandel voor de handelaar. Lees verder

Prijsverschil

Boekhouding Het precieze verschil tussen de echte inkoopprijs en de verrekenprijs, die meestal vast is. Een prijsverschil is bijna altijd positief, anders zou een handelaar verlies maken op elk product dat hij / zij verkoopt. Lees verder

Productiekosten

Boekhouding Alle kosten die worden gemaakt om een producten te kunnen produceren. Deze hangen samen met de fabricagekosten in bedrijven met een massaproductie of stukproductie. Lees verder

Rabat

Boekhouding Dit zijn speciale standaard kortingen die een handelaar krijgt, dus eigenlijk de opbrengst van de tussenhandel voor de handelaar. Om de omzet te kunnen berekenen moet de fabrikant dus duidelijk in de boeken vermelden hoe groot deze zijn. Lees verder

Rekeningschema

Boekhouding Een totaal overzicht van alle nummers in het grootboek met de daarbij behorende grootboekrekeningen, om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden. Lees verder

Rekeningschema

Boekhouding Een totaal overzicht van alle nummers in het grootboek met de daarbij behorende grootboekrekeningen, om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden. Lees verder

Rekeningstelsel

Boekhouding Het totaal van rekeningen ( hun omschrijvingen en nummers ) die samen allemaal het hele boekhoudsysteem vormen waaruit de winst- en verliesrekening en de balans worden samengesteld. Lees verder

Rente

Boekhouding een vergoeding die wordt gegeven of ontvangen voor geleend geld, dat naderhand op afgesproken tijden betaald wordt. De vergoeding wordt net als het tijdstip vastgelegd, zodat er geen onenigheid over kan ontstaan. Lees verder

Rentestructuur

Boekhouding Deze geeft de verschillen aan tussen de rentevergoedingen en de ( resterende ) looptijd van een lening. In een normale structuur zal de rente naarmate de lengte van de lening hoger zijn, hoe langer de lening loopt hoe hoger de rente. Lees verder

Restwaarde

Boekhouding Dit is de waarde van een gebouw of machine aan het einde van zijn levensduur. Dit is de waarde die je overhoud nadat alle kosten voor de sloop ervan afgetrokken zijn. Lees verder

Resultatenrekening

Boekhouding In de volksmond beter bekend als winst- en verliesrekening. Het is een duidelijk en overzichtelijke samenvatting waarin de omzet te zien is de kosten in een bepaalde periode, wanneer deze van elkaar worde afgetrokken zal er een winst of verlies zichtbaar zijn. Lees verder

Rubriek

Boekhouding Alle grootboekrekeningen waarvan het codenummer van de rekening met hetzelfde getal begint, omdat deze waarschijnlijk aan elkaar verbonden zijn. Lees verder

Saldo

Boekhouding Het verschil tussen ontvangsten en uitgaven. Dit kan een positief of negatief verschil zijn, wat winst of verlies kan betekenen. Lees verder

Saldobeheer

Boekhouding Het zo goed mogelijk in kaart brengen van alle ontvangsten en uitgaven van een onderneming om hier een optimaal resultaat te boeken. Lees verder

Scontro

Boekhouding Credit kolom en debet kolom leveren een nul resultaat op, dus gelijk. Dit omdat het saldo in de kolom met het laagste totaalbedrag en vergelijking heeft toegevoegd gekregen. Lees verder

Variabele kosten

Boekhouding Tegenhanger van de vaste kosten, deze kosten zijn afhankelijk van de productie, het is een prijs die verandert als de productie veranderd, niet perse lineair, kan ook per product minder worden naarmate de productie stijgt. Lees verder

Vaste verreken prijs

Boekhouding Is een standaardprijs waartegen de voorraad van een bedrijf in de boekhouding wordt geplaatst. In deze prijs zit de inkoopprijs en een opslag voor de inkoopkosten begrepen. Lees verder

Verkoopkosten

Boekhouding Er zijn vele verkeerde opvattingen voor dit begrip, maar het zijn de echte kosten die zijn gemaakt voor de verkoop van de afzet. Lees verder