Hedging

Boekhouding

De financiële zekerheid van een bedrijf zo goedmogelijk zeker proberen te stellen, door het verminderen van het risico door financiële transacties af proberen te dekken met tegengestelde transacties.