person_outline
search

Handelscrediteuren

Boekhouding

Onderdeel van de crediteurenpost op de balans, hierbij wordt specifiek gekeken naar de leveranciers van primaire processen, dus waar de onderneming zich opricht en de benodigde grondstoffen, diensten en goederen die hiervoor bedoeld zijn.