Directe kosten

Boekhouding

Dit zijn productie- en / of verkoopkosten die direct kunnen worden doorberekend aan de eenheden product. Zonder omwegen is het bedrag direct te herlijden.