Boekjaar

Boekhouding

Een periode van een jaar die aan de basis staat voor het uitbrengen van een jaarrekening. Vaak wordt hiervoor een kalenderjaar gebruikt, maar dit is echter niet verplicht.