person_outline
search

Belastingen

SER

Belastingen De Sociaal Economische Raad, dit is het overkoepelende orgaan voor de bedrijfsorganisaties, deze raad, die uit 45 leden bestaat, 15 kroonleden, 15 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en 15 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. De overheid wordt door deze raad van advies voorzien over sociale en economische vraagstukken. Lees verder

SER ( Sociaal Economische Raad )

Belastingen De Sociaal Economische Raad, dit is het overkoepelende orgaan voor de bedrijfsorganisaties, deze raad, die uit 45 leden bestaat, 15 kroonleden, 15 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties en 15 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties. De overheid wordt door deze raad van advies voorzien over sociale en economische vraagstukken. Lees verder

Sociaal economisch toezicht

Belastingen Dit toezicht richt zich erop dat een evenwichtige monetaire ontwikkeling bevorderd wordt. De aandacht is hierbij vooral gericht op het beheersen van de hoogte van de binnenlandse liquiditeitsmassa. Lees verder

Staatsschuld

Belastingen Het totaal van alle uitstaande leningen van de overheid. Of ook wel, de totale schuldenlast in Euro’s van de overheid. Lees verder

Stabiliteitspact

Belastingen Een deal in het kader van de Economische en Monetaire Unie, dat alle overheden binnen de EU de tekorten op de begroting tot een minimum moeten beperken. En niet gedekt worden door monetaire financiering. Lees verder

STE ( Stichting Toezicht Effectenbeheer )

Belastingen Dit is de waakhond van de overheid op het gebied van toezicht op alle regels in acht worden genomen wanneer u handelt in aandelen, dus niet met voorkennis o.i.d., doet u dit wel leert u ze vanzelf kennen. Lees verder

Subsidie

Belastingen Toekenning van een bedrag, vaak door de overheid, om sportieve, sociale, ideele of praktische doelstellingen te realiseren, zonder dat de ontvanger een tegenprestatie vraagt. Lees verder

Vermogensbelasting

Belastingen Is een belasting die op het vermogen wordt geheven, maar het maakt niet uit wat de inkomsten zijn die over dit vermogen geheven worden. Lees verder

Vlaktaks

Belastingen Komt over uit de Engelse taal vandaar dit rare woord, het staat eigenlijk gelijk aan platte belasting. Dus het maakt niet uit hoe veel of weinig je verdient, je zal altijd dezelfde belasting betalen. Lees verder