person_outline
search

Toon items op tag: vermeld

Leningen en banken

Het is ook mogelijk, maar zoals al vermeld , in deze tijd van financiële crisissen vaak moeilijker, om een lening bij een bank af te sluiten. U moet aan de bank vooral duidelijk maken dat het geld dat zij er in willen steken geen verloren geld is. Een goed businessplan is hierbij noodzakelijk. Gaat de bank akkoord, let u dan vooral op de voorwaarden waaronder de bank u geld leent, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Milieuvergunning

Als u een nieuwe onderneming start moet u een milieuvergunning aanvragen. Mocht uw bedrijf  een belasting vormen voor zijn omgeving door middel van geluid, kwalijke stoffen of als de omgeving op andere manieren hinder ondervindt , krijgt u te maken met de Wet Milieubeheer om deze hinder binnen het criteria te houden die in deze wet staan vermeld, moet u een vergunning aanvragen. Als uw bedrijf geen belasting vormt kunt u  hiervoor dispensatie krijgen.Bij de KvK kunt u hieromtrent informatie opvragen.

Debet

De linkerzijde van een balans, dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingkant van de balans.

Credit

Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( passiva ) van de balans worden vermeld.

Activa

Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de bezittingskant van de balans.

Passiva

Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en kortlopende schulden van een onderneming, zoals deze aan de rechterzijde ( credit ) van de balans worden vermeld.

Passiefzijde

Ook wel beter bekend als de creditzijde van een balans, de rechterkant. Aan deze kant worden alle kort- en langlopende schulden vermeld die een onderneming heeft.

Boekwaarde

De waarde van de bezittingen en andere activa posten waarvoor ze op de balans staan vermeld en dus in de “ boeken “staan. Vandaar het begrip boekwaarde.

Bezittingen

Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een persoon, het hoeven niet zijn of haar eigendom te zijn, het kan en mag natuurlijk wel. Bij bedrijven zijn de bezittingen vermeld aan de activakant van de balans.

Rittenregistratie

De registratie van alle ritten die met een bepaalde auto gereden worden.
In de rittenregistratie moet het volgende worden vermeld:
Het merk van de auto; Het type van de auto; Het kenteken van de auto; De periode waarin u de auto tot uw beschikking hebt; De datum van de rit;De begin- en eindstand van de kilometerteller;Het adres van vertrek en het aankomstadres. Als u vanaf uw werkadres naar een afspraak rijdt en daarna weer terug, schrijft u de aankomst- en vertrekadressen op van zowel de heen- als de terugreis;
De route die u hebt gereden, als u niet de meest gebruikelijke route hebt genomen;
Of het een privérit is of een zakelijke rit; De privé-omrijkilometers als u tijdens dezelfde rit zakelijke kilometers en privékilometers rijdt.

Abonneren op deze RSS feed