person_outline
search

Toon items op tag: rekeningen

9. Stappenplan: Administratie

Er zijn veel wetten waaraan u zich dient te houden als ondernemer. Zo moet u een duidelijk beheer voeren over uw bedrijf en dit beheer moet inzichtelijk zijn voor accountants, belastingdienst en dergelijke. U moet de gegevens over het beheer minstens zeven jaar bewaren en over de gebouwen tien jaar.
Uit uw beheer moet men kunnen zien hoeveel btw u moest betalen en hoeveel btw u heeft betaald. Hoeveel heeft u uitgegeven en hoeveel heeft u ontvangen? De rekeningen die u ontvangen en verstuurd heeft moeten in kopie in uw beheer terug te vinden zijn.
Als u hier niet veel ervaring mee heeft is het verstandig dit door een administratiekantoor te laten doen.

Rekeningstelsel

Het totaal van rekeningen ( hun omschrijvingen en nummers ) die samen allemaal het hele boekhoudsysteem vormen waaruit de winst- en verliesrekening en de balans worden samengesteld.

Nettoverlies

Het geld van een onderneming dat overblijft nadat alle rekeningen zijn betaald en alle kosten van de baten zijn af gehaald. Wanneer dit saldo negatief is spreken we van een netto verlies.

Naheffingsaanslag

Een rekening voor een tijdsvak waarvan eerder een rekening is ontvangen. Als de eerdere rekeningen niet volledig, te laat of helemaal niet zijn betaald, wordt deze aanslag gestuurd en volgt er een registratie voor verzuim.

Abonneren op deze RSS feed