person_outline
search

Toon items op tag: gecontroleerd

8. Stappenplan: Personeel

Als u medewerkers nodig heeft bij het begin van uw bedrijf dan komt er nog heel wat kijken. Hoe kom ik aan geschikte en gemotiveerde medewerkers? Heeft u wel eens eerder sollicitatiegesprekken gevoerd en bent u goed in staat om mensen te beoordelen of heeft u hierbij advies nodig?
U zult zich als werkgever moeten melden bij de diensten die de sociale wetten uitvoeren en bij de belastingdienst. U moet goed op de hoogte zijn van alle regels die gelden voor uw bedrijfstak en dat zijn er tegenwoordig nog al wat als het gaat om medewerkers in dienst hebben. Werktijden, arbeidsomstandigheden, dit alles kan gecontroleerd worden door de Arbeidsinspectie.

Vestigingsvergunning

Vroeger was een vestigingsvergunning nodig om ergens een onderneming te starten. De vergunning werd verstrekt nadat gecontroleerd was of degene die een onderneming wilde vestigen wel beschikte over de benodigde papieren. Vanaf 2007 bestaat deze vergunning niet meer.

EG-richtlijnen

Deze richtlijnen voor de jaarverslaggeving van ondernemingen, zijn geprobeerd door de Europese Commissie uit te vaardigen, maar door de vele vertalingen werd dit erg bemoeilijkt. Tegenwoordig wordt alles door de ARC gecontroleerd.

Europees en Mededingingsrecht

In het mededingingsrecht worden de regels gesteld die ervoor moeten zorgen dat er een gezonde mededinging tussen bedrijven mogelijk blijft. Om te voorkomen dat de concurrentie wegvalt mag er in één bepaalde markt niet één overheersende partij zijn. Ook wordt gecontroleerd of staatssteun aan bepaalde bedrijven niet bijdraagt aan oneerlijke concurrentie. In Nederland is de mededinging op Europees niveau geregeld. Er bestaat dan ook een Europese Autoriteit voor Mededingingszaken.

Abonneren op deze RSS feed