person_outline
search

Toon items op tag: aansprakelijk

BV – Besloten Vennootschap

Bij een besloten Vennootschap zijn de aandelen in bezit van een beperkt aantal mensen, de directeur-eigenaar bezit meestal de absolute meerderheid. Dit lijkt t.o.v. een Eenmanszaak een gunstige vorm, omdat u niet privé aansprakelijk bent voor tekorten. Ook zijn er veel gunstige voorwaarden voor een BV. Vaak is het hier geen goud wat er blinkt, omdat de bank voor het aangaan van een lening vaak vraagt om u ook privé garant te stellen. Ook moet u over €18.000 eigen vermogen beschikken en dit investeren in de BV.

Aansprakelijkheidsrecht

Als iemand schade toebrengt aan een ander dan wordt hij daarvoor aansprakelijk gehouden. Dat wil zeggen dat zijn vermogen kan worden aangesproken om de schade te vergoeden. Het doel hiervan is dat de aangebrachte schade vergoed wordt, maar kan ook zijn dat degene die schade lijdt hiervoor genoegdoening ontvangt. Soms vloeit de verantwoordelijkheid voor de schade voort uit een wet. Dit heet dan Wettelijke Aansprakelijkheid.

Abonneren op deze RSS feed