person_outline
search

Toon items op tag: aangaan

BV – Besloten Vennootschap

Bij een besloten Vennootschap zijn de aandelen in bezit van een beperkt aantal mensen, de directeur-eigenaar bezit meestal de absolute meerderheid. Dit lijkt t.o.v. een Eenmanszaak een gunstige vorm, omdat u niet privé aansprakelijk bent voor tekorten. Ook zijn er veel gunstige voorwaarden voor een BV. Vaak is het hier geen goud wat er blinkt, omdat de bank voor het aangaan van een lening vaak vraagt om u ook privé garant te stellen. Ook moet u over €18.000 eigen vermogen beschikken en dit investeren in de BV.

Contracten- en Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht houdt zich bezig met contracten die burgers of een ander lichaam met rechtsbevoegdheid (rechtspersoon) onderling met elkaar afsluiten. Als zodanig maakt het dus deel uit van het Burgerlijk Recht. In het Verbintenissenrecht wordt geregeld op welke manier en voor hoelang rechtspersonen met elkaar een verbintenis kunnen aangaan. Bij een verbintenis moet men denken aan het verkopen van iets, het lenen of huren van iets of het verlenen van diensten aan elkaar.

Abonneren op deze RSS feed