person_outline
search

Toon items op tag: Volgens

Bedrijfsverliezen berekenen

Als uw bedrijf in de beginjaren tekorten heeft kunt u deze verrekenen met andere inkomsten die u wel heeft.  Als u nog loon ontvangt uit een baan of uit een alimentatie of uitkering, kunt u de tekorten hiervan volgens een bepaalde methodiek aftrekken. Bij de Belastingdienst kunt u hierover zich laten informeren.

Loonheffing

Dit is een soort vooruitbetaling op de inkomsten belasting en de premie volksverzekeringen, die de werkgever volgens de regels van de wet loonbelasting op het bruto maandsalaris dient in te houden om dan deze vervolgens aan de belastingdienst af te dragen.

Loonbelasting

Dit is een soort vooruitbetaling op de inkomsten belasting, die de werkgever volgens de regels van de wet loonbelasting op het bruto maandsalaris dient in te houden om dan deze vervolgens aan de belastingdienst af te dragen.

Incentive stock plan

Een werknemersaandelenplan waardoor werknemers volgens een bepaalde tijdsschema goedkoop of gratis aandelen kunnen verwerven in het eigen bedrijf.

Fictieve dienstbetrekking

Een arbeidsrelatie tussen werknemer en werkgever. Volgens het burgerlijk wetboek is dit geen dienstrelatie, echter door de wetgever wordt het wel als een dienstbetrekking gezien.

Eigenwoningforfait

Eigenlijk een fictief inkomen dat je als belastingsplichtige moet opstellen bij je inkomen in BOX 1. Volgens de belastingsdienst is woongenot een vorm van inkomen omdat bezitters de betaalde hypotheekrente in mindering mogen brengen op het inkomen.

Abonneren op deze RSS feed