Boekhouding

Een prijs die bij aankoop van een machine of een… Lees meer...
Deze term is eigenlijk een van de meest fout gebruikte… Lees meer...
Een prijs, uitgedrukt in geld, die in het verleden is… Lees meer...
De waarde van de optelsom van de aanschafprijzen en de… Lees meer...
Dit zijn goederen die onder het beheer zijn van een… Lees meer...
Het boeken van bedragen op de juiste grootboekrekening, door het… Lees meer...
Een plotselinge en eenmaal voorkomende waardedaling van vaste en /… Lees meer...
De waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als een jaar op… Lees meer...
De kosten van de waardevermindering van bedrijfsbezittingen die langer als… Lees meer...
Het afstrepen van reeds gecontroleerde gegevens, wanneer een gegeven is… Lees meer...
Een soort dagboek, waarin alle transacties van en naar een… Lees meer...
De dag van een registratie, op deze dag wordt een… Lees meer...
Een bedrag dat nog in de boekhouding verwerkt moet worden… Lees meer...
Een periode van een jaar die aan de basis staat… Lees meer...
De brutowinst wordt aangeduid als de winst die ontstaat wanneer… Lees meer...
Dit zijn kosten die niet afhankelijk zijn of beïnvloed worden… Lees meer...
Het nagaan of alle gegevens die zijn ingevoerd of verzameld… Lees meer...
Term voor het opgetelde van het eigen vermogen, lang- en… Lees meer...
Crediteuren zijn leveranciers ( personen of bedrijven ) aan wie… Lees meer...
Het goed in de gaten houden en betalen van crediteuren,… Lees meer...
De linkerzijde van een balans, dit zijn goederen die onder… Lees meer...
Een bedrijf of klant die nog moet betalen voor een… Lees meer...
Een overzicht van alle klanten of bedrijven waaraan goederen of… Lees meer...
Dit zijn productie- en / of verkoopkosten die direct kunnen… Lees meer...
Een dubbele boekhouding duidt in Nederland op niet een eerlijke… Lees meer...
In een factuurstelsel is het verplicht om een tijdstip van… Lees meer...
Het grootboek is een verzameling van alle grootboekrekening van een… Lees meer...
Onderdeel van de crediteurenpost op de balans, hierbij wordt specifiek… Lees meer...
De financiële zekerheid van een bedrijf zo goedmogelijk zeker proberen… Lees meer...
Een preciezere betekenis van rente, een vergoeding die wordt gegeven… Lees meer...
Pagina 1 van 2